Läs mer om hur undersökningen genomförts här

Läs mer om Enkätfabriken undersökningar